Comunicat ZAD Dimecres 11 Abril (CAT i CAST)

[CAT]

Crida de la zad als conductors de tren en vaga, als estudiants, als vaguistes d’Air France i Carrefour i a tots i totes aquelles que lluiten.

CONTRA MACRON I EL SEU MÓN

Des de les reformes consecutives de la Llei Laboral, de la elitització de la universitat a la deportació de migrades,… és la mateixa lògica estatal que considera els sers vius com mercaderies, la mateixa màquina aplastant anti-social que ens vol ofegar en les nostres vides. Per tant, dins les universitats ocupades i els piquets de vaga, a la ZAD i al carrer, la ràbia puja i esclata. En els diferents fronts de lluita, activats en reacció a la política-carnívora del govern, sentim una necessitat urgent: unir-nos per a que la por canvi de bàndol.

Aquí, al bocage de NDDL, la resistència a l’operació militar està agafant un aire de guerra civil: destruccions de les nostres cases, vehicles blindats drons sobrevolant, moltíssimes granades desencerclants tirades des de l’helicòpter, exhibició d’armes de foc i més de 30 ferits ahir i el doble avui. Així com moltes mutilacions irreversibles. Malgrat tot això, la resistència continua amb la típica imatge del moviment anti-aeroport: alegre, determinat i multiforme.

Picnics a zones de defensa, bales de palla a les barricades, excavadores incendiades, tirs de pintura,… La energia disposada aquí tira de les fonts que ens aporta la vostra solidaritat. Aquesta solidaritat dels habitants propers, dels pagesos, dels habitants històrics, dels comitès de suport, locals i internacionals, de tots els reforços cada cop més nombrosos. I saber que s’ocupen facultats , s’aturen avions i trens, es bloquegen supermercats, ens fa sentir que formem part d’un moviment més global que vol aturar aquest govern en curs que, cada cop més, està caminant cap a la catàstrofe general.

Malgrat la brutalitat absurda de l’operació, que demostra que aquest govern només té el terror com argument, tenim la certesa que continuarem construint aquí. Som massa les que coneixem els camins, la vegetació i tot del “bocage”. Posarem tota la nostra força, i la ràbia i l’esperança de totes aquelles que volen canviar aquest món. La ZAD és inexpulsable.

Una vegada que els vehicles blindats siguin expulsats, els helicòpters, les furgones i els 2500 polis del nostre estimat bocage, estigueu segures que ens retrobarem a les vostres facultats, piquets de vaga o al carrer per continuar els nostres combats.

Merci per les solidaritats, les lluites i la diversitat

Assemblea de lluita contra les expulsions de la ZAD.

[CAST]

Llamada de la zad a los conductores de tren en huelga, a los estudiantes, a las vaguistas d’Air France y Carrefour y a todos y todas las que luchan.

MACRON Y SU MUNDO

Des de las reformas consecutivas de la Ley Laboral, de la elitización de la universidad a la deportación de migrantes,… es la misma lógica estatal que considera los seres vivos como mercaderías, la misma máquina aplastante anti-social que nos quiere ahogar en nuestras vidas. Por lo tanto, dentro de las universidades ocupadas y los piquetes de huelga, a la ZAD y en la calle, la rabia sube y peta. En los diferentes frentes de lucha, actividades en reacción a la política-carnívora del gobierno, sentimos una necesidad urgente: unirnos para que el miedo cambie de lado.

Aquí en el bocage de NDDL, la resistencia a la operación militar está pillando un aire de guerra civil: destrucciones de nuestras casas, vehículos blindados, drones volando por encima, muchísimas granadas, tiradas des de helicópteros, exhibición de armas de fuego y más de 30 heridos ayer y el doble hoy. Así como muchas mutilaciones ireversibles. Aún así, la resistencia continua con su imagen de movimiento antiaeropuerto: alegre, determinado y multiforme.

Picnics en zonas de defensa, balas de paja en las barricadas, escavadoras incendiadas, lanzamientos de pintura,… La enegía dispuesta aquí sale de las fuentes que nos aporta vuestra solidaridad. Esta solidaridad de los habitantes cercanos, de los campesinos, habitantes históricos, de los comités de apoyo, locales e internacionales, de todos los refuerzos cada vez más nombrosos. Y saber que se ocupan facultades, se paran aviones y trenes, se bloquean supermercados que nos hacen sentir que formamos paurte de un movimiento más global que quiere parar este gobierno en curso que sigue andando hacia la catástrofe general.

A pesar de la brutalidad absurda de la operación, que demuestra que este gobierno tiene el terror como único argumento, tenemos la certesa que continuaremos construyendo. Somos demasiadas las que conocemos los caminos, la vegetación y todo el bocage. POndremos toda la fuerza y la rabia y la esperanza de todas las que quieren cambiar este mundo. La ZAD es inexpulsable.

Una vez que los vehículos blindados sean expulsados, los helicópteros, las furgonas y los 2500 polis de nuestro querido bocage, estad seguras de que nos reencontraremos en vuestras facultades, piquetes de guelga o en la calle a continuar con nuestros combates.

Gracias por vuestras solidaridades, luchas y diversidad.

Asamblea de lucha contra las expulsiones de la ZAD