Com actua la policia francesa? [Cat/Cast]

[En castellano más abajo]

Segons diversos articles i la quantitat de ferits que hi ha hagut aquests dies durant les expulsions a la ZAD, traduïm i recopilem la informació que se n’extreu de tot això, per intentar no prendre mal en les visites a la ZAD. Recordem que l’Estat francès va dir que podia permetre’s dos o tres morts durant l’intent de desallotjament de la Zona.

De què disposen:

 • Canó d’aigua. Es tracta d’un camió i sembla que pot tenir un o dos canons. De vegades es comenta que els poden barrejar amb gasos lacrimògens.
 • Gasos lacrimògens. En els vídeos es veu com es divideixen a l’aire i cauen. Causen picor a tot arreu, sobretot a la cara, causant sensació de pànic i ofec; per això des de la zad.nadir recomanen portar màscara antigas i ulleres de piscina. Molta gent amb la pell irritada a causa de tocar-se la cara amb les mans i amb alguna cremada a la mà ja que el recipient crema.
 • Granades de so (d’ensordiment). Quan les tiren fan molt de soroll, hi més d’una persona ha tingut problemes d’oïda per estar massa a prop.
 • Granades de dispersió (desencerclament). És l’arma que més ferits ha causat, per tant la més perillosa. Es divideix en mil trossets de cautxo, que han atravessat roba fina i fins i tot la pell. Han causat ferides i petites mutilacions de diverses parts del cos.
 • Flashball. Bales de goma.
 • Gossos. Vigilància dins del bosc amb gossos entrenats per atacar quan la policia ordeni.

 

—————————————-CASTELLANO————————————–

 

Según varios artículos y la cantidad de heridos que ha habido estos días durante las expulsiones en la ZAD, traducimos y recopilamos la información que se extrae de todo esto, para intentar no hacerse daño en las visitas en la ZAD. Recordamos que el Estado francés dijo que podía permitirse dos o tres muertos durante el intento de desalojo de la Zona.

De que disponen:

 • Cañón de agua. Se trata de un camión y parece que puede tener uno o dos cañones. A veces se comenta que lo pueden mezclar con gases lacrimógenos.
 • Gases lacrimógenos. En los vídeos se ve como se dividen en el aire y caen. Causan picor en todas partes, sobre todo en la cara, causando sensación de pánico y ahogo; por eso desde zad.nadir recomiendan traer máscara antigás y gafas de piscina. Mucha gente con la piel irritada por tocarse la cara con las manos y con alguna quemadura en la mano puesto que el recipiente quema.
 • Granadas de sonido (de ”ensordisment”). Cuando las lanzan hacen mucho ruido, más de una persona ha tenido problemas de oído por estar demasiado cerca.
 • Granadas de dispersión (”desencerclament”). Es la arma que más heridos ha causado, por lo tanto la más peligrosa. Se divide en mil trocitos de caucho, que han perforado ropa fina e incluso la piel. Han causado heridas y pequeñas mutilaciones de varias partes del cuerpo.
 • Flashball. Balas de goma.
 • Perros. Vigilancia dentro del bosque con perros entrenados para atacar cuando la policía ordene.