“Si tornen, nosaltres resistirem encara més fort!” Crida a tots els comitès i persones solidàries

Des de la ZAD de Notre Dame des Landes fa mesos ja que es publicà un comunicat breu i clar exposant quin tipus de mobilitzacions es convocarien en cas d’intent d’expulsió de la zona o reinici de les obres de l’aeroport. [veure aquí el link http://zad.nadir.org/spip.php?article3188 ]

Nosaltres ho hem traduït al català i al castellà per tal de fer-ho extensible als nostres territoris!

[CATALÀ]

Si ells tornen, nosaltres resistirem encara més fort!

Crida a tots els comitès i persones solidàries

· Reaccions en cas d’operació policial, d’expulsió o de reactivació de les obres de l’aeroport

Comitès de tota la regió s’han reunit … durant els últims dos anys per tal de planificar les reaccions en cas d’un nou atac a la ZAD o un reinici de les obres de l’aeroport. No sabem si atacaran ni quan ho faran però estarem preparades per respondre si el moment arriba.

Aquí us plasmem la proposta per a que cada comitè i/o grup se l’adapti al seu context local. Serà el fruit de la posada en comú de diferents tipus d’accions, tant les proposades aquí com d’altres i repartides en una geografia àmplia el que ens permetrà fer-los fracassar de nou.

Si apareixen signes d’operacions policials massives i confirmades, difondrem una crida comú per a seguir als webs: zad.nadir.org i acipa-ndl.fr

A la ZAD i voltants:

· Crida a venir a resistir a la mateixa zona de la ZAD i fer-ho en tant que la ZAD no es trobi tancada i encerclada. Sinó es convida a la gent a venir permolestar amb els desplaçaments i els «check-points» policials i també per a que els suports i ajudes circulin: no cal que es quedin tota l’estona a la zona conreta i delimitada de la ZAD.

Dins la regió:

· Des del primer dia de l’operació, accions de bloqueig de carreteres coordinades o «operacions cargol» als punts d’accés de la zona o en grans autopistes i punts estratègics de la regió. També ocupacions de llocs de poder.

· Accions nocturnes com casserolades i altres manifestacions sonores davant d’hotels on s’allotjaran els policies i la Gendarmerie [policia militar].

· Trobada a les 18h davant la Delegació del govern des dels diferents punts de bloqueig o acció.

· Manifestació a Nantes el primer dissabte després de l’operació.

A l’exterior de la regió:

· Crida a l’ocupació d’espais de poder o d’accions de bloqueig que retrassin els fluxes locals, així com venir al terreny per defendre la ZAD per aquells i aquelles que tinguin disponibilitat.

L’aeroport no es construirà! La ZAD de Notre Dame des Landes continuarà florint!

12122946_462514470587310_4142994571560284966_n

[CASTELLÀ]

¡Si ellos vuelven, nosotras resistiremos más fuerte todavía!

Llamada a todos los comités y personas solidarias

· Reacciones en caso de operación policial, expulsión o reactivación de las obras del aeropuerto

Comités en toda la región se han reunido durante los últimos dos años para planificar las reacciones posibles en el caso de un nuevo ataque a la ZAD o un reinicio de las obras del aeropuerto. No sabemos si atacarán ni cuando lo harán pero estaremos preparadas para responder si llega el momento.

Aquí os plasmamos la propuesta para que cada comité o grupo se la adapte a su contexto local. Será el fruto de la puesta en común de distintos tipos de acciones, tanto propuestas ya como otras que puedan surgir y que además estén repartidas en una geografia amplia, lo que nos permitirá hacer que fracasen de nuevo.

Si aparecen signos de operaciones policiales masivas y confirmadas, difundiremos una llamada común a seguir en las webs: zad.nadir.org y acipa-ndl.fr

En la ZAD y alrededores:

· Llamada a venir a resistir en la zona de la ZAD y hacerlo para que la ZAD quede cerrada y rodeada. También se invita a la gente a venir para molestar en los “chek-points” policiales y también para que los apoyos y las ayudas circulen: no es necesario que nos quedemos todo el rato en la zona delimitada y concreta de la ZAD.

Dentro de la región:

· Des del primer dia de la operación, acciones de bloqueo de carreteras coordinadas o “operaciones caracol” en los puntos de acceso de la zona o en grandes autopistas y puntos estratégicos de la región. También ocupaciones de lugares de poder.

· Acciones nocturnas como cacerolada u otras manifestaciones sonoras delante de hoteles donde se alojarán los policías y la Gendarmerie.

· Concentración a las 18h delante de la Delegación del gobierno des de distintos puntos de bloqueo o acción.

· Manifestación en Nantes el primer sábado después del inicio de la expulsión.

En el exterior de la región:

· Llamada a la ocupación de espacios de poder o de acciones de bloqueo que retrasen los flujos locales, asi como venir en el terreno para defender la ZAD,  para aquellos y aquellas que tengan disponibilidad.

¡EL AEROPUERTO NO SE CONSTRUIRÁ! ¡La ZAD de Notre Dame des Landes continuará floreciendo!